Mara_Website_Header_LY1_10373c.jpg

Ympäristöpolitiikkamme - Yhdeksän perusperiaatetta

Joudumme päivittäisissä toiminnossamme tekemään kompromisseja saavuttaaksemme lyhyen aikavälin tavoitteita. Silti meidän pitkän tähtäimen tavoiteemme on selvä: suojella ja säilyttää luonnollista ympäristöämme ja sen olennaisia voimavaroja - ilmaa, vettä ja maaperää. Tulevien sukupolvien edun nimissä, meillä ei ole varaa "voittoa hinnalla millä hyvänsä" -asenteeseen.

Kemianteollisuudessa toimivana yrityksenä kannamme vastuumme turvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta. Kaikki työntekijämme noudattavat asiaa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja ympäristölainsäädännön periaatteita.

Pidättäydymme vapaaehtoisesti erittäin myrkyllisten tai vaarallisten aineiden käytöstä. Aina kun mahdollista, käytämme vähemmän haitallisia korvaavia aineita.

Kehitämme huippuluokan tuotteita jolla vähennetään päästöjä tuotannossa ja käsittelyssä.

Vastuullinen ja maltillinen luonnonvarojen, kuten energian ja raaka-aineiden, kulutus on Marabulle itsestäänselvyys. Asetamme uusiutuvien energiamuotojen käytön etusijalle.

Sosiaalinen vastuu, mukaan lukien ympäristönsuojelu, on olennainen osa yrityksemme filosofiaa ja käytäntöjä.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelun tasoa.

Panostamme jatkuvasti viimeistä tekniikkaa edustaviin tiloihin ja laitteisiin myös epävarmassa markkinatilanteessa.

Olemme mukana ja edistämme aktivisesti kemianteollisuuden yhdistysten laatuun, terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristönsuojeluun liittyviä asioita. Marabulle tämä on keskeinen osa kokonaisvaltaista sitoutumistamme työntekijöihimme ja ympäristöömme.

Odotamme tavarantoimittajiemme täyttävän samat korkeat vaatimukset, jotka asetamme itsellemme.

Työterveys ja -turvallisuus

Olemme sitoutuneet tarjoamaan puhdas ja turvallinen työpaikka sekä kouluttamaan työntekijöitämme vastaavasti säännöllisesti. Ohjeistamme (esimerkiksi tuotantoa, logistiikkaa, laboratoriota, haarukkatrukkien kuljettajia, ensipuhenkilöstöä jne.) varmistamaan, että henkilöstömme on täysin tietoinen turvallisuuskysymyksistä.
Vastuu asiaa koskevien oikeudellisten vaatimusten toteuttamisesta ja noudattamisesta, sekä työterveyden ja –turvallisuuden jatkuvasta parantamisesta, kuuluu johtokunnalle, johtajille, ja jokaiselle työntekijälle.

Marabun Johdon Käsikirja kattaa tavoitteet, organisaatiorakenteet, prosessit ja menettelyt, joilla on merkitystä laadun, ympäristönsuojelun sekä työterveyden ja -turvallisuuden kannalta; se on pakollinen meille kaikille. Sitä tullaan ensisijaisesti hiomaan ja parantamaan sisäisten tarkastusten kautta. Marabun Johdon Käsikirjan strateginen kohdistus ja vaikutus tarkistetaan ja arvioidaan johdon toimesta tietyin väliajoin.

Ympäristöraportti 2013