Change Location 

UFI-KOODIT - APUA ONNETTOMUUS- TAI MYRKYTYSTAPAUKSISSA

03/08/2024

Mikä on UFI-koodi ja mitä lakisääteinen vaatimus sanoo?UFI-koodi on yksilöllinen koostumustunniste, jota käytetään terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi luokiteltujen kemiallisten tuotteiden merkitsemiseen. Koodi koostuu 16 merkistä, ja se on sisällytettävä käyttöturvallisuustiedotteeseen ja etikettiin. Koodin avulla tuote voidaan yhdistää toimittajan Myrkytystietokeskukselle toimittamiin tietoihin. Tavoitteena on helpottaa myrkytysten ja muiden kemiallisiin tuotteisiin liittyvien onnettomuuksien nopeaa hoitoa. UFI-koodi on pakollinen kaikille EU:ssa myytäville kemikaalituotteille 1. tammikuuta 2025 alkaen.
 
CLP-asetuksen mukaan kaikkien, jotka tuovat maahan tai valmistavat kemiallisia tuotteita myytäväksi EU:ssa, on toimitettava myrkytystietoja koskevat tiedot ECHA:lle. Kun tiedot ovat tietokannassa, jokaiselle tuotteelle annetaan yksilöllinen numero. Riippumatta siitä, onko kyseessä vakiotuote vai eri tuotteiden seos, se on ilmoitettava ECHA:lle. Oikeudellinen vaatimus on esitetty CLP-asetuksen liitteessä VIII. Suomessa myytävien kemiallisten tuotteiden osalta Myrkytystietokeskuksella on pääsy tietoihin.