Change Location 

Välj en färgstark samarbetspartner

Mer än Marabu - en helhetslösning

Marabu är kända sedan länge för högsta kvalitet inom tryckfärg. Men Marabu Scandinavias erbjudande är mycket större än bara  Marabu produkter. Vi representerar en helhetslösning med ett drygt 30-tal av branschens starkaste varumärken.
Vi är en samarbetspartner du kan kontakta med förtroende, för att få allt från rådgivning i valet av tryckmaskiner och installationer, till de tryckfärger, kemikalier och förbrukningsvaror som krävs för ett framgångsrikt och lönsamt arbete. Och givetvis all utbildning, support och service.

Vi säljer inte tryckfärg. Vi säljer perfekta tryckresultat.

Marabus framgång bygger på våra kunders framgång. Därför vill vi bygga långsiktiga partnerskap som sätter kunden främst och skapar lönsamhet genom kvalitet i alla led av vår helhetslösning.
Med marknadsledande produkter, lång erfarenhet och stor expertkompetens erbjuder vi arbetssätt som ger våra kunder många fördelar. Förutom vårt eget breda kunnande, har vi byggt upp en plattform av ledande varumärken och toppleverantörer, som också bidrar med värdefull expertis. Allt detta samlas under vårt helhetserbjudande och vårt varumärke – Marabu Scandinavia.

En certifierad partner

Marabu tar miljövård och säkerhet i hanteringen av färger och lösningsmedel på största allvar. Vi avstår frivilligt från hälsoskadliga ämnen – även om de är tillåtna – och ersätter med mindre farliga där det går.
Vår miljöpolicy handlar självklart också om ansvarsfull användning av resurser, energi och råmaterial. Liksom omfattande system för återvinning och begränsning av utsläpp. Allt är en del i vår fortsatta utveckling enligt miljöcertifiering ISO:14001 och kvalitetscertifiering ISO:9001.
Rena självklarheter, tycker vi som marknadsledare inom screen-, tampo-, flexo- och digitaltryck.

En motor i utvecklingen

Marabu Scandinavia är ledande i en teknikdriven bransch. Inte bara det att Marabus tryckfärger ständigt ligger i framkant vad gäller innovation och produktutveckling, de leverantörer vi samlar under vårt skandinaviska varumärke är var och en goda representanter för spetskompetens och nya framsteg inom sina respektive expertområden. Just detta gör Marabus sammantagna erbjudande väldigt starkt.
För branschen har de senaste 10–15 åren inneburit en teknisk revolution – på gott och ont. Stora investeringar som gjorts i printrar, tryckmaskiner och arbetssätt, har snabbt blivit omoderna.
Tillsammans med Marabu ska du som kund känna att du kan möta framtiden och ny teknik med tillförsikt, höjd effektivitet, miljömässig hållbarhet och god lönsamhet.

Välj en färgstark samarbetspartner

Mer än Marabu - en helhetslösning

Marabu är kända sedan länge för högsta kvalitet inom tryckfärg. Men Marabu Scandinavias erbjudande är mycket större än bara  Marabu produkter. Vi representerar en helhetslösning med ett drygt 30-tal av branschens starkaste varumärken.
Vi är en samarbetspartner du kan kontakta med förtroende, för att få allt från rådgivning i valet av tryckmaskiner och installationer, till de tryckfärger, kemikalier och förbrukningsvaror som krävs för ett framgångsrikt och lönsamt arbete. Och givetvis all utbildning, support och service.

Vi säljer inte tryckfärg. Vi säljer perfekta tryckresultat.

Marabus framgång bygger på våra kunders framgång. Därför vill vi bygga långsiktiga partnerskap som sätter kunden främst och skapar lönsamhet genom kvalitet i alla led av vår helhetslösning.
Med marknadsledande produkter, lång erfarenhet och stor expertkompetens erbjuder vi arbetssätt som ger våra kunder många fördelar. Förutom vårt eget breda kunnande, har vi byggt upp en plattform av ledande varumärken och toppleverantörer, som också bidrar med värdefull expertis. Allt detta samlas under vårt helhetserbjudande och vårt varumärke – Marabu Scandinavia.

En certifierad partner

Marabu tar miljövård och säkerhet i hanteringen av färger och lösningsmedel på största allvar. Vi avstår frivilligt från hälsoskadliga ämnen – även om de är tillåtna – och ersätter med mindre farliga där det går.
Vår miljöpolicy handlar självklart också om ansvarsfull användning av resurser, energi och råmaterial. Liksom omfattande system för återvinning och begränsning av utsläpp. Allt är en del i vår fortsatta utveckling enligt miljöcertifiering ISO:14001 och kvalitetscertifiering ISO:9001.
Rena självklarheter, tycker vi som marknadsledare inom screen-, tampo-, flexo- och digitaltryck.

En motor i utvecklingen

Marabu Scandinavia är ledande i en teknikdriven bransch. Inte bara det att Marabus tryckfärger ständigt ligger i framkant vad gäller innovation och produktutveckling, de leverantörer vi samlar under vårt skandinaviska varumärke är var och en goda representanter för spetskompetens och nya framsteg inom sina respektive expertområden. Just detta gör Marabus sammantagna erbjudande väldigt starkt.
För branschen har de senaste 10–15 åren inneburit en teknisk revolution – på gott och ont. Stora investeringar som gjorts i printrar, tryckmaskiner och arbetssätt, har snabbt blivit omoderna.
Tillsammans med Marabu ska du som kund känna att du kan möta framtiden och ny teknik med tillförsikt, höjd effektivitet, miljömässig hållbarhet och god lönsamhet.

Välj en färgstark samarbetspartner

Mer än Marabu - en helhetslösning

Marabu är kända sedan länge för högsta kvalitet inom tryckfärg. Men Marabu Scandinavias erbjudande är mycket större än bara  Marabu produkter. Vi representerar en helhetslösning med ett drygt 30-tal av branschens starkaste varumärken.
Vi är en samarbetspartner du kan kontakta med förtroende, för att få allt från rådgivning i valet av tryckmaskiner och installationer, till de tryckfärger, kemikalier och förbrukningsvaror som krävs för ett framgångsrikt och lönsamt arbete. Och givetvis all utbildning, support och service.

Vi säljer inte tryckfärg. Vi säljer perfekta tryckresultat.

Marabus framgång bygger på våra kunders framgång. Därför vill vi bygga långsiktiga partnerskap som sätter kunden främst och skapar lönsamhet genom kvalitet i alla led av vår helhetslösning.
Med marknadsledande produkter, lång erfarenhet och stor expertkompetens erbjuder vi arbetssätt som ger våra kunder många fördelar. Förutom vårt eget breda kunnande, har vi byggt upp en plattform av ledande varumärken och toppleverantörer, som också bidrar med värdefull expertis. Allt detta samlas under vårt helhetserbjudande och vårt varumärke – Marabu Scandinavia.

En certifierad partner

Marabu tar miljövård och säkerhet i hanteringen av färger och lösningsmedel på största allvar. Vi avstår frivilligt från hälsoskadliga ämnen – även om de är tillåtna – och ersätter med mindre farliga där det går.
Vår miljöpolicy handlar självklart också om ansvarsfull användning av resurser, energi och råmaterial. Liksom omfattande system för återvinning och begränsning av utsläpp. Allt är en del i vår fortsatta utveckling enligt miljöcertifiering ISO:14001 och kvalitetscertifiering ISO:9001.
Rena självklarheter, tycker vi som marknadsledare inom screen-, tampo-, flexo- och digitaltryck.

En motor i utvecklingen

Marabu Scandinavia är ledande i en teknikdriven bransch. Inte bara det att Marabus tryckfärger ständigt ligger i framkant vad gäller innovation och produktutveckling, de leverantörer vi samlar under vårt skandinaviska varumärke är var och en goda representanter för spetskompetens och nya framsteg inom sina respektive expertområden. Just detta gör Marabus sammantagna erbjudande väldigt starkt.
För branschen har de senaste 10–15 åren inneburit en teknisk revolution – på gott och ont. Stora investeringar som gjorts i printrar, tryckmaskiner och arbetssätt, har snabbt blivit omoderna.
Tillsammans med Marabu ska du som kund känna att du kan möta framtiden och ny teknik med tillförsikt, höjd effektivitet, miljömässig hållbarhet och god lönsamhet.

Vår imagebroschyr

Vår imagebroschyr

Vår imagebroschyr